ทาง The Backyard ได้จ้างช่างแรงงานสำหรับดำเนินการสร้างโครงการของเราโดยตรง ไม่มีการใช้ผู้รับเหมาคนกลาง เราจึงสามารถตัดมาร์จิ้นผู้รับเหมาคนกลางไปได้ถึง 30% ทำให้สามารถนำเสนอบ้านได้ในราคาที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อผู้พักอาศัย

เราได้จัดวางต้นไม้ใหญ่ที่สูงกว่า 10 เมตร โดยรอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้า และบริเวณสวนในโครงการ พร้อมทั้งกำหนดสัดส่วนพื้นที่ปลูกต้นไม้ในโครงการไว้ 8% (มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 1.3 เท่า) จึงทำให้ผู้พักอาศัย ได้อยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นตลอดเวลา

เพื่อให้การใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์คนเมือง และการใช้ชีวิตอยู่บ้านของคุณสอดคล้องกัน เราได้เลือกทำเลที่ตั้ง ที่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก แต่ยังคงรายล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้สูดอากาศบริสุทธิ์ และมีสุขภาพที่ดี