"ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
ในธุรกิจก่อสร้าง เราสัญญา
ว่าจะส่งมอบบ้านที่ดีจริงและไว้วางใจได้"

คุณ ชวลิต กิจรุ่งรัตนกุล

กรรมการผู้จัดการ

"บ้านที่มีสังคมครอบครัวที่อบอุ่น
ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
พร้อมฟังก์ชั่นการ Design ที่ครบถ้วน"

คุณ ปราโมทย์ ฮาวรังษี

กรรมการ บริหาร

"เราสรรหาทำเลที่สะดวกสบาย
และใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อให้เป็นบ้าน
ที่ประหยัดพลังงาน มีบรรยากาศร่มรื่น"

คุณ สิทธิชัย ศรีสงวนสกุล

กรรมการ บริหาร